Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρεία μας στοχεύει στην μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών του κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη, γι' αυτό και προσφέρει εκτεταμένη τεχνική υποστήριξη μετά το πέρας των εκάστοτε εργασιών αναφορικά με πιθανά προβλήματα που ίσως προκύψουν κάτω από απρόβλεπτες συνθήκες. Σε περίπτωση βλάβης ηλεκτρολογικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που έχουν πραγματοποιηθεί από εξωτερικά τεχνικά συνεργεία της “Γιάννος Πλακάκια και είδη Υγιεινής”, παρακαλούμε απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο κατάστημά μας για να αναφέρετε το πρόβλημά σας. Το εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας είναι πάντα σε θέση να εκτιμήσει την κατάσταση και να και να σας εξυπηρετήσει κατόπιν συνεννόησης.

Χάρτης

ΔΙεύθυνση

Γιάννος Πλακάκια & Είδη Υγιεινής

Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο

Σολωμού 12 Περιστέρι , 12133

Τηλ.: 2105730694 Φαξ: 2105730694

Email: [email protected]